URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

O Urb. Energy
Inhalt
Search
European UnionBaltic Sea Region
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument). eu.baltic.net

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Zastosowanie koncepcji efektywnego energetycznie rozwoju urbanistycznego w Regionie Morza Bałtyckiego (BSR)

W tle zmian klimatycznych i ograniczoności żrodeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynków, wzrost udziału energii odnawialnej oraz porozumienia dotyczące oszczędności energetycznej zyskują ważność.
Europejski zasób budynków ma znaczący udział w użytkowaniu energii i emisji CO2. Jednocześnie, termomodernizacja w nowych krajach Unii Europejskiej pozostaje w dalszym ciągu na niskim poziomie a koncepcje zrównoważonego rozwoju urbanistycznego zaczęły być dopiero co adresowane do lokalnych, regionalnych i krajowych ustawodawców na obszarach regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt Urb. Energy kieruje swą uwagę i pomoc na promocję zrównoważonego, efektywnego energetycznie zintegrowanego rozwoju strategii urbanistycznych terenów mieszkaniowych na obszarach regionu Morza Bałtyckiego. Połączy on podejście zintegrowanego rozwoju urbanistycznego z termomodernizacją (EER) zasobów mieszkaniowych, z modernizacją systemów zaopatrzenia w ciepło, rewaloryzacją przestrzeni mieszkalnej oraz identyfikacją innowacyjnych instrumentów finansowych.


URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz