URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Apie Urb.Energy
Inhalt
Paieška
European UnionBaltic Sea Region
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Efektyvios ir energijos išteklius taupančios urbanistinės plėtros idėjos Baltijos jūros regione

Klimato kaita, riboti energetiniai ištekliai daro didelę įtaką efektyviam energijos panaudojimui būste, taip pat skatina įdiegti atsinaujinančius bei alternatyvius energijos šaltinius pastatuose. Europos būsto fondas vienas iš didžiausių neefektyvaus energijos panaudojimo ir CO2 taršos šaltinių. Būsto fondo atnaujinimo (modernizavimo) tempai naujosiose ES valstybėse narėse yra itin lėti, o tvarios miestų plėtros principai menkai taikomi tiek vietiniuose, tiek regioniniuose, tiek nacionaliniuose politikos krypčių lygmenyse visame Baltijos jūros regione.

Atsižvelgiant į minėtas problemas, projekto Urb.Energy tikslas yra skatinti darnią, energijos išteklius taupančią, urbanistinę plėtrą visame Baltijos jūros regione. Projektas apjungia naujus integruotos urbanistinės pėtros metodus, naują požiūrį į gyvenamąją aplinką kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimu (modernizavimu) įdiegiant efektyvias energiją taupančias priemones, energijos tiekimo infrastruktūros modernizavimą bei inovatyvias šių veiklų finansavimo priemones.

Kalbos pasirinkimas
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz