URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Par Urb.Energy
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Energoefektīvas pilsētas attīstības koncepcijas ieviešana Baltijas jūras reģiona valstīs

Apstākļos, kad notiek klimata izmaiņas un enerģijas resursi ir ierobežoti, arvien nozīmīgāka kļūst ēku energoefektivitātes uzlabošana, atjaunojamo enerģiju pastiprināta izmantošana, kā arī citi ar enerģijas taupīšanu saitīti pasākumi. Eiropas valstu dzīvojamais fonds ir nozīmīgs enerģijas patērētājs un CO2 izmešu radītājs. Tajā pat laikā jaunajās ES valstīs renovācijas tempi ir ļoti zemi un ilgtermiņa pilsētas attīstības koncepcijas Baltijas jūras reģiona valstīs nav izveidotas ne vietējā, ne reģionālā vai valsts līmenī.

Urb.Energy projekts pievēršas šim mērķim, sekmējot ilgtermiņa energoefektīvu pilsētas attīstības stratēģijas izveidi Baltijas jūras reģiona valstu dzīvojamajiem rajoniem. Tas sevī ietvers virzību uz integrētu pilsētas attīstību, kas apvienota ar ēku energoefektīvu renovāciju, siltumapgādes sistēmas infrastruktūras modernizāciju, dzīvojamās vides uzlabošanu un jaunu finansējuma instrumentu atrašanu.

Izvēlieties valodu
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz