URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Projektist Urb.Energy
Inhalt
Search
European UnionBaltic Sea Region
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument). eu.baltic.net

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Energiatõhusa linnaarenduse kontseptide rakendamine Läänemere piirkonnas (BSR)

Kliimamuutuste ja piiratud energiaallikate taustal on muutunud üha olulisemaks ehitiste suurem energiatõhusus, taastuvate energiaallikate kasutamine ning energiasäästlikud asustusstruktuurid. Euroopas on oluline osa energia raiskamisest ja süsinikdioksiid heidetest põhjustatud just elamusektori poolt. Samas on uutes Euroopa Liidu liikmesriikides renoveerimine endiselt väga vähe levinud ning Läänemere piirkonnas (BSR) mainitakse nii kohaliku, kui piirkondlikku või riikliku poliitika tasemel harva säästva linnaarengu kontsepte.

Urb.Energy juhib nendele probleemidele tähelepanu ja projekti eesmärk on edendada Läänemere piirkonna elamupiirkondades säästlikke energiatõhusaid linnaarendusstrateegiaid. See ühendab integreeritud linnaarenduse elamute renoveerimisega, et suurendada elamute energiatõhusust (EER), ning hõlmab energiavarustuse infrastruktuuri uuendamist, elukeskkonna ümberhindamist ja innovaatiliste finantsvahendite tuvastamist.


URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz