URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partnerid > Eesti
Inhalt
Search
European UnionBaltic Sea Region
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument). eu.baltic.net

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Rakvere

Rakvere asub Põhja-Eestis, 20 km kaugusel Soome lahest. Linn asub 98 km kaugusel Tallinnast ja 274 km kaugusel Petersburist.

Rakvere on Lääne-Virumaa administratiiv-, majandus- ja kultuurikeskus. Linna pindala on ca 11 km². Rakvere on oma paljude parkidega roheline linn ja umbes 14% pindalast on kaetud metsaga.

Rakveres elab umbes 17 000 inimest ja umbes 70% elanikkonnast elab korterelamutes.

Rakvere oli esimene linn Eestis, kes ühines Linnapeade paktiga ning Rakvere eesmärgiks on saada Eesti juhtivaks linnaks energiasäästualal. Linn on partner mitmes piiriüleses projektis, mille eesmärgiks on energiasäästualase teadlikkuse tõstmine või konkreetsete meetmete kasutuselevõtt linna keskkonnas.

Linnapeade pakti allkirjastamisega võttis linn endale kohustuse saavutada läbi energiasäästlikkuse ja puhtama energiatootmise ja –kasutamise suurem CO2 kokkuhoid, kui seda näevad ette EL energiapoliitika sätestatud eesmärgid (20-20-20).  Kuid siiski alustas Rakvere oma teed Rohelise Linna suunas juba enne paktile allakirjutamist 2009. aastal.

Aastal 2007 viidi läbi nelja kõige tüüpilisemate nõukogudeaegsete kortermajade energiaauditid. Audit sisaldas ka energiasäästu saavutamiseks vajalikke soovitusi iga majatüübi kohta (fassaadide, pööningute, vundamentide soojustamised). Energiasäästu saavutamise tagamiseks pikemas perspektiivis töötati välja soovitused kortermajade haldamiseks ja renoveerimiseks tulevikus.

Selle näite alusel koostati energia kasutuse olukorrast ülevaate saamiseks energiakavad ja energia kasutusandmebaasid kõigi linna hoonete kohta (koolid, lasteaiad, spordihooned jne).
Linn alustas ka esimese Eesti linnana Rohelise Energia kasutamist (st tänavavalgustus ning linna hoonete elektrienergia on pärit taastuvatest energiaallikatest). Elanike teavitamiseks energiasäästualastest tegevustest peeti Rakveres 2008. aasta detsembris ”Lääne-Virumaa korteriühistute forum”.

Rakvere Säästva Energi kava valmis 2009. aasta juunis ja see määratleb ühelt poolt Rakvere linna praeguse energiaalase olukorra ning pakub teisalt välja tegevussuundi Linnapeade paktis paikapandud eesmärkide saavutamiseks.

Contact

City of Rakvere

Anu Oja
Anu.oja@rakvere.ee
www.rakvere.ee

Tallinna 5
Rakvere 44306
Estonia

Fon: +372-322-5886
Fax: +372-322-5871
Select Language
  • English
  • Deutsch nicht verfügbar
  • Eesti
  • Latviski not available
  • Lietuviškai not available
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz