URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partneriai > Lietuva
Inhalt
Paieška
European UnionBaltic Sea Region
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (BUPA) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldi institucija, kuri siekia užtikrinti tinkamą programų bei priemonių, numatytų Lietuvos Būsto strategijoje, įgyvendinimą.

2001 metais 5 konsultacijų centrų pagrindu įsteigta kaip “Būsto konsultacijų agentūra”, kuri teikė konsultacijas būsto savininkams, dalyvaujantiems Energijos taupymo projekte (ETB). 2007 metais viešoji įstaiga Būsto agentūra reorganizuota į valstybinę biudžetinę įstaigą Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrą su 10 regioninių padalinių apskričių centruose.

Pagrindinės BUPA vykdomos veiklos:

 • Vykdo Daugiabučių namų modernizavimo programos (toliau Programa) administravimą;
 • Organizuoja įgyvendinamos Programos stebėseną (monitoringą);
 • Konsultuoja būsto savininkus investicijų projektų parengimo ir įgyvendinimo klausimais, dalyvauja jų organizuojamuose susirinkimuose;
 • Organizuoja seminarus, mokymus, visuomenės informavimo veiklą skatinant investuoti į gyvenamosios aplinkos pagerinimą;
 • Administruoja techninę paramą, skirtą kompensuoti išlaidoms investicijų ir techniniams projektams parengti;
 • Administruoja Valstybės paramą, skirtą nepasiturinčioms šeimoms padengiant pradinio įnašo ir paskolos draudimo mokesčio išlaidas;
 • Kontroliuoja investicijų projektų ir jų įgyvendinimo atitikimą keliamiems reikalavimams, organizuoti tinkamą techninę vykdomų darbų priežiūrą, užtikrina kokybės kontrolę;
 • Teikia pagalbą pastatus administruojančioms įmonėms, savivaldybėms ir kitiems būsto sektoriaus dalyviams, organizuojant ir įgyvendinant Programos keliamus reikalavimus;
 • Rengia tipinius daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) projektus;
 • Vykdo kitą veiklą.

Contact

Housing and Urban Development Agency

Simona Irzikeviciute
s.irzikeviciute@bkagentura.lt
www.bkagentura.lt

Svitrigailos g. 7/A. Vivulskio g.16
Vilnius 03001
Lithuania

Fon: +370-5-2310709
Fax: +370-5-2629853
Kalbos pasirinkimas
 • English
 • Deutsch nicht verfügbar
 • Eesti not available
 • Latviski not available
 • Lietuviškai
 • Polski not available
 • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz