URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partneriai > Lietuva
Inhalt
Paieška
European UnionBaltic Sea Region
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiauliai - ketvirtasis pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas, Šiaulių apskrities, miesto savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės administracinis centras.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės viešojo administravimo įstaiga, kurią sudaro:

  • 20 tiesiogiai Administracijos direktoriui pavaldžių struktūrinių padalinių;
  • 7 administracijos direktoriaus pavaduotojui pavaldūs struktūriniai padaliniai;
  • į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai.

Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, o kartu ir Šiaulių miesto vystymosi perspektyvos.

2007–2016 m. Šiaulių miesto strateginiame plėtros planas buvo kuriamas dalyvaujant daugybei šiauliečių, norinčių čia gyventi, dirbti ir kurti miesto ateitį savo vaikams. Už plano įgyvendinimą yra atsakinga ne tik miesto valdžia , bet ir mokslo, verslo, kūrybinė bendruomenė, nevyriausybinis sektorius.

Dalyvavimas projekte „Darni, Energijos išteklius taupanti urbanistinė plėtra" sudaro galimybes darniai miesto plėtrai ir prisideda prie Šiaulių miesto 2007–2016 m. strateginio plėtros plano  3 prioriteto „Gyvenamosios aplinkos kokybė“, 3.1 tikslo „Modernizuoti miesto gyvenamuosius rajonus, pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir paskatinti naujų būstų plėtrą“ įgyvendinimo.

Contact

Siauliai City Municipality Administration

Rasa Budryte
r.budryte@siauliai.lt
http://www.siauliai.lt

Vasario 16-osios g. 62
Siauliai 76295
Lithuania

Fon: +370-41-596316
Fax: +370-41-524115
Kalbos pasirinkimas
  • English
  • Deutsch nicht verfügbar
  • Eesti not available
  • Latviski not available
  • Lietuviškai
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz