URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partneru darba tikšanās

Urb.Energy projekta noslēguma pasākums sākās ar projekta partneru darba tikšanos 2011. gada 1. decembrī. Vispirms projekta dalībnieki devās uz Juglas apkaimi, kas Rīgā bija izvēlēta kā mērķa teritorija. Jugla ir otrā lielākā Rīgas apkaime (aptuveni 27 tūkstoši iedzīvotāju). Tur dominē industriāli būvētu daudzdzīvokļu māju puduri, kur nepieciešams veikt dzīvojamā fonda energoefektīvu renovāciju un pilsētvides uzlabošanu.

Darba tikšanās laikā bija iespējas iepazīties ar prezentācijām par Juglas integrēto pilsētas attīstības koncepciju un energoefektivitātes pasākumu ieviešanas finanšu instrumentiem Rīgā. Pēc tam divu ekspertu prezentācijas deva iespēju iepazīties ar finanšu piesaistes iespējām mājokļu renovācijai un integrēto pilsētas attīstības koncepciju realizācijai: Normans Dīls no Šlēsvigas – Holšteinas Investīciju bankas prezentēja bankas pastāvošos finansēšanas modeļus Šlēsvigas – Holšteinas (Vācija) pilsētas teritoriju integrētai attīstībai, bet Dr. Aleksandrs Ferstls no Eiropas Komisijas reģionālās politikas iestādes sniedza pārskatu par tendencēm finanšu pieejamībā mājokļu renovācijai un integrēto pilsētas attīstības koncepciju realizācijai.

Darba tikšanās noslēdzās ar partneru viedokļu uzklausīšanu un neformālu pārskatu par kopīgo dalību projektā triju gadu garumā.

Darba kārtība (EN)

Informatīvs materiāls iepazīšanās braucienam uz Juglu (EN)

Prezentācijas (EN)

Attēli

Izvēlieties valodu
  • English
  • Deutsch nicht verfügbar
  • Eesti not available
  • Latviski
  • Lietuviškai not available
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz