URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Contact
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Contact

Project Coordinator and Online Editorial

Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V.
Friedrichstraße 95
10117 Berlin
Germany

Britta Schmigotzki
Fon: +49-(0)30-2060 5485
Fax: +49-(0)30-2067 9804
schmigotzki@iwoev.org
www.iwoev.org

Lead Partner

German Association for Housing, Urban and Spatial Development (DV) e.V. 
Littenstraße 10
10119 Berlin
Germany

Christian Huttenloher
Fon +49-(0)30-20 61 32 50
Fax +49-(0)30-20 61 32 51
c.huttenloher@deutscher-verband.org
www.deutscher-verband.org

Izvēlieties valodu
  • English
  • Deutsch
  • Eesti not available
  • Latviski not available
  • Lietuviškai
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz