URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Strona główna
Inhalt
Search
European UnionBaltic Sea Region
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument). eu.baltic.net

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Witamy w Urb.Energy – Mechanizmie efektywnego energetycznie zintegrowanego rozwoju urbanistycznego

Urb.Energy- to europejski, międzynarodowy projekt kooperacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Projekt rozpoczął się w styczniu 2009 roku i będzie trwał przez 3 lata.

Urb.Energy bazuje na rezultatach projektu BEEN – Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock, zrealizowanego w ramach Baltic Sea Region Programme Interreg IIIB. W projekcie Urb.Energy łączy się podejścia do termomodernizacji zasobów mieszkaniowych z koncepcjami zintegrowanego rozwoju urbanistycznego, modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło, poprawą przestrzeni mieszkalnej miast oraz określeniem innowacyjnych instrumentów finansowania tych procesów.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona dla partnerów projektu, ekspertów i każdego zainteresowanego tym projektem, informując o jego zasadach, celach, działaniach i oczekiwanych rezultatach.


URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz