URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Pradžia
Inhalt
Paieška
European UnionBaltic Sea Region
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Sveiki atvykę į projekto Urb.Energy - “Darni, energijos išteklius taupanti, urbanistinė plėtra” internetinę svetainę

Urb.Energy yra Europos daugiašalio bendradarbiavimo projektas, iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 2007-2013 metų programos lėšomis. Projektas startavo 2009 metų sausio mėn. ir truks trejus metus.

Projektas remiasi jau seniau įgyvendinto Baltijos jūros regiono programos INTERREG III B projekto “Baltijos šalių iniciatyva dėl energijos efektyvumo būste” (BEEN) rezultatais bei apjungia daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą, įdiegiant efektyvias energiją taupančias priemones, naujus integruotos urbanistinės pėtros metodus, naują požiūrį į gyvenamąją aplinką, energijos tiekimo infrastruktūros modernizavimą bei inovatyvių finansavimo priemonių identifikavimą.

Šioje internetinėje svetainėje pateikiama informacija apie projektą, jo tikslus, įgyvendinamas veiklas bei pasiektus rezultatus. Reikiamą informaciją šioje svetainėje ras ne tik projekto partneriai, ekspertai, bet ir kiti besidominantys šiuo projektu. 

Kalbos pasirinkimas
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz