URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Avaleht
Inhalt
Search
European UnionBaltic Sea Region
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument). eu.baltic.net

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Urb.Energy — energiatõhusus ja integreeritud linnaarendus

Urb.Energy on rahvusvaheline Euroopa koostööprojekt, mida osaliselt finantseerib oma Läänemere programmi 2007–2013 raames Euroopa Liit. Projekt Urb.Energy käivitus 2009. a jaanuaris ja kestab kolm aastat.

Urb.Energy toetub BSR Interreg III B projekti Läänemeremaade eluasemefondi energiatõhususe koostöövõrgustik (BEEN) tulemustele. See hõlmab elamute renoveerimist energiatõhususe suurendamiseks, integreeritud linnaarenduse kontsepte, energiavarustuse infrastruktuuri uuendamist, elukeskkonna ümberhindamist ja innovaatiliste finantsvahendite tuvastamist.

Selle veebilehe eesmärgiks on jagada projekti partneritele, ekspertidele ja kõigile teistele huvilistele teavet tausta, eesmärkide ja projekti raames toimuva kohta ning kajastada saavutatud tulemusi.


URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz